Werkloosheid daalt, ouderen komen moeilijker aan werk

Werkloosheid daalt, ouderen komen moeilijker aan werk

De snelheid waarmee de werkloosheid in regio Brabant Zuidoost daalde is ten einde, zo blijkt uit cijfers van het UWV. Wel is de verwachting dat die werkloosheid de komende tijd – zij het in lager tempo – blijft afnemen.