Enquête CDA: gebiedscoördinator populair, boa’s een stuk minder

Enquête CDA: gebiedscoördinator populair, boa’s een stuk minder

Uit een enquête die CDA Eindhoven onder verschillende woon- en wijkorganisaties heeft gehouden, blijkt dat de gebiedscoördinator in de verschillende wijken in de stad, het populairst is. Ook de wijkagenten scoren hoog.