5600 kinderen in armoede; gemeente en instellingen worstelen met beleid

5600 kinderen in armoede; gemeente en instellingen worstelen met beleid

Eind 2020 kwam er een collegebrief over de bestrijding van kinderarmoede in de stad. Het college van B&W toonde zich bepaald niet tevreden met de manier waarop de kinderarmoedebestrijding functioneerde.