Forse wachtlijst voor woonwagenbewoners

Forse wachtlijst voor woonwagenbewoners

Eindhoven kampt nog steeds met een flinke wachtlijst voor woonwagenbewoners. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat op de lijst staat verder opgelopen.