Droge voeten of dode natuur: hoe boeren de dienst uitmaken in waterschap De Dommel

Droge voeten of dode natuur: hoe boeren de dienst uitmaken in waterschap De Dommel

Jaren van droogte gevolgd door een week met enorme hoosbuien: in tijden van klimaatverandering is goed waterbeheer cruciaal. In waterschap De Dommel hebben boeren de zwaarste stem. Hierdoor lijken de normen voor schoon water en het grondwaterpeil te worden overschreden.